Postrodden

Postrodden över Ålands Hav

Postrodden är en årlig tävling till minne av Väddö- och Eckeröböndernas månghundraåriga skyldighet att föra post och passagerare över Ålands hav. Tävlingens syfte är att värna om allmogebåtskulturen och att befrämja sportsmannaanda och sjövett.
Att ro och segla en allmogebåt över Ålands hav med riktig post ombord är något helt unikt, till och med exotiskt och utan motsvarighet i världen.
Ålands hav kan vara riskfyllt vid busväder och nedsatt sikt.
På start- och målplatserna är postrodden en folkfest. Till sjöss krävs ett gott sjömanskap och säkerhetstänkande från varje deltagares sida.

Postrodden 2024  startas från Grisslehamn den 15 juni kl 10:00