Grisslehamns Intresseförening är en ideell förening som arbetar med att värna om och utveckla Grisslehamn.
Grisslehamns gamla brandstation arrenderas nu av Norrtälje kommun och är föreningens klubbhus samt används som utställningslokal.
Föreningen har med ideella krafter och bidrag från företag och privatpersoner rustat upp en delvis förfallen lokal till vad den är idag.
Under de, över 90, år som föreningen funnits har många projekt genomförts för allas bästa.
Det började för 90 år sedan med att ordna gatubelysning i byn.
Andra projekt som slutförts de senare åren är: Bevarande av Macken i uppdaterad form, upprustning av dansbanan, uppstart av Roslagsappen, förbättring av gångstigen mellan Centrum och Medborgarhuset. Dessutom har anslagstavlorna rustats upp och förvaltas nu av GIF.
Förutom dessa anläggningar genomför föreningen varje år midsommarfirande på dansbanan och julmarknad i byn samt allsångskvällar under sommaren.

Intresseföreningen driver även hemsidan www.grisslehamn.se.
Vi ser gärna att du blir medlem för att bistå föreningen i dess arbete.
Enklast gör du det genom att sätta in pengar på GIF’s bankgirokonto 373-2807.
Medlemsavgiften är 150:- för enskild medlem och 200:- för familj.
Skriv gärna in din E-postadress när du betalar så att vi lättare kan nå dig..

Som medlem erhåller du också fria resor med Eckerö Linjen.

Mailadress för medlemsfrågor är medlem@grisslehamn.se