Grisslehamns historia

Läs om viktiga händelser i Grisslehamns historia

Gamla Grisslehamn, eller Grisslehamn som det hette från början, är en ort på mellersta Väddös östsida och föregångare till den nuvarande orten Grisslehamn. Orten nämns i historiska handlingar första gången 1376 i samband med postgången till Finland via Åland, en verksamhet som hade mycket stor betydelse för Kronan.

Man tror emellertid att postturerna pågått redan långt dessförinnan. Posthanteringen var under långa tider en viktig sysselsättning för Grisslehamnsborna.

1564 reglerades att postfiskarna i Grisslehamn skulle se till att hålla sig med egna båtar. Från 1638 anordnades en regelbunden posttrafik mellan Åland och Gamla Grisslehamn. byn brändes 1719 av ryssarna, men återuppbyggdes strax därefter.

Grisslehamn brann och flyttades
När en brand ödelade platsen 1754 bestämde Kronan att flytta Grisslehamn till dagens plats på norra delen av Väddö, där ett nytt posthus och militärkasern (nedlagd 1869) uppfördes. Posthuset, som 1756 uppföres efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz, är det äldsta i sitt slag uppfört endast för postens verksamhet.

Det viktigast skälet att flytta byn var att den nya platsen hade en kortare sträcka över Ålands hav till Eckerö på Åland vilket underlättade postroteböndernas överfart något. Det ursprungliga Grisslehamn kom därefter att kallas Gamla Grisslehamn och försjönk efterhand till att blott vara en liten fiskeby.

 • Några årtal i Grisslehamns historia.
 • 1756 Posthuset är färdigt
 • 1796 Optiska telegrafen till Åland
 • 1800 Stugan, där Kulneff övernattade, byggs
 • 1809 Kosackerna intar Grisslehamn
 • 1812 Militärkasern och tullhus byggs
 • 1854 Elektrisk telegraf inrättas, den andra i Sverige
 • 1854 Krimkriget – engelska krigsfartyg kommer till Grisslehamn
 • 1890 Koltransportaktiebolaget anlägger varv
 • 1895 Postturerna till Åland upphör
 • 1902 Albert Engström köper en gård i Grisslehamn
 • 1903 Grisslehamns Havsbad öppnar
 • 1905 Albert Engström bygger sin ateljé
 • 1909 Kapellet är färdigbyggt
 • 1918 Skolan byggs
 • 1938 Sally Bauer simmar över Ålands hav
 • 1944 160 båtflyktingar från Baltikum kommer till Grisslehamn
 • 1955 Medborgarhuset byggs
 • 1960 Färjetrafiken till Åland startar
 • 1963 Havsbaden bygger ett konferenshotell
 • 1974 Den årliga postrodden börjar
 • 1991 En ny färjeterminal byggs
 • 1996 Ett minnesmonument över postroddarna sätts upp i hamnen
 • 2006 Grisslehamn 250 år
 • 2012 Grisslehamns dansbana renoverad och nyinvigd
 • 2014 Optiska telegrafen tillbaka till Grisslehamn och reses bakom Kalaset vid Engströmsgården


 

Våra partners