Optiska Telegrafen

År 1796 byggdes en optisk telegraf upp på Signalberget söder om badviken vid Albert Engström Ateljé. Med hjälp av telegrafen sköttes en bit in på 1800-talet en stor del av kontakten med Finland över en motsvarande station på Signilskär i Åland skärgård.
Optiska telegrafstationer placerades så att det fanns fri sikt till nästa station. Varje station var en länk i en kedja där signalerna repeterades steg för steg tills meddelandet nådde slutstationen.
Det tog mindre än en halvtimme att sända ett meddelande från Stockholm till Grisslehamn – en ordonnans med hästtransport behövde två-tre dagar.
Den optiska telegrafen uppfanns år 1794 av friherre Edelcrantz. Hans optiska kommunikationssystem är genialt i sin enkelhet, det är binärt och föregångare till nutidens dataspråk.
1994, på 200-årsdagen av Edelcrantz uppfinning, lät Telemuseum bygga en replika av Grisslehamns optiska telegraf på Gärdet i Stockholm
När Telemuseum lades ner 2004 gick samlingarna över till Tekniska Museet som nu donerat telegrafen till Grisslehamn och Norrtälje kommun. År 2014 restes telegrafen på en bergknalle i närheten av Albert Engström Museet.

Nu kan telegrafen ses på plats. Guidade visningar med demonstrationer kommer att arrangeras.
Den optiska telegrafen har alltså kommit hem till Grisslehamn.