Grisslehamns kapell invigdes år 1909. Byggnaden ägs av Grisslehamnsborna och förvaltas ideellt genom kapellföreningen. Altartavlan är målad av Gunnar Widholm 1911 och interiörmålningarna av roslagsmålaren Harald Lindberg 1949.