Grisslehamns Intresseförening

Grisslehamns gamla brandstation arrenderas nu av Norrtälje kommun och är föreningens klubbhus samt används som utställningslokal : Föreningen har med ideella krafter och bidrag från företag och privatpersoner rustat upp en delvis förfallen lokal till vad den är idag.
Våra partners