Anders Magnusson, konstnär

Kvarnsandsvägen 34, Grisslehamn
0762-11 35 85
amagnusson17@gmail.com
Facebook
Instagram

ANDERS MAGNUSSON
Anders är född i Västergötland. Sedan 70-talet bosatt i Roslagen. Vistas långa perioder i Grisslehamn, där han har sin ateljé.
”Till en början var det sekelskifteskonsten i Norden och Ryssland som inspirerade mig mest. Zorns vatten, Eugens skymningsbilder och många andra verk från den här tiden gav mig en märkvärdig närvarokänsla. Vad som gör att man många gånger upplever en speciell känsla inför dessa målningar är att de så ofta målades ute i det fria. Jag målar också många av mina landskapsbilder på plats, under bar himmel. På senare år har jag även arbetat med mer stämningsmättade skymningsbilder, samt ett antal stora skogsmålningar.
Representerad: på ett flertal landsting och kommuner.
Medlem av KRO sedan 1976.
Offentlig utsmyckning: Stockholms stad – åtta stora landskapsbilder i Socialtjänstförvaltningens lokaler i Södra Stationsområdet.
För mer information, se bifogad länk