Postrodden 15/6

15 juni, går Postrodden över Ålands hav. Den 50:e rodden, jubileumsrodden,  startar kl 10.00  i Grisslehamn för att gå i mål på Eckerö.
Preliminär ankomsttid är 13:00

Postrodden är en årlig tävling till minne av Väddö- och Eckeröböndernas månghundraåriga skyldighet att föra post och passagerare över Ålands hav.
Tävlingens syfte är att värna om allmogebåtskulturen och att befrämja sportsmannaanda och sjövett.

Att ro och segla en allmogebåt över Ålands hav med riktig post ombord är något helt unikt, till och med exotiskt och utan motsvarighet i världen. Ålands hav kan vara riskfyllt vid busväder och nedsatt sikt. På start- och målplatserna är postrodden en folkfest. Till sjöss krävs ett gott sjömanskap och säkerhetstänkande från varje deltagares sida.