Om August Strindberg 11 juli

Grisslehamns kapell – Albert Engströmsällskapet i samarbete med Norrtälje biblioteks bokcirklar
11 juli, kl 18 August Strindberg sliten mellan natur och stad – David Gedin (docent vid Uppsala universitet, tillika Strindbergsällskapets ordförande) berättar om Strindbergs relation till skärgårdsnaturen samt om dennes relation till Albert Engström.

Biljettpris: 100 kr

Obligatorisk föranmälan via www.bibliotek.norrtalje.se/evenemang