Grisslehamns Intresseförening byter ut gamla ekan

Idag arbetade GIF med att bortforsling av gamla ekan och ditforsling av ny eka vid trekanten intill den planerade cirkulationsplatsen/rondellen. Återstår lite städning på plats och reparation av en av blomlådorna. Sedan plantering av blomster som sponsras av Kröns.