Ateljekvällar
10 juli, kl 19-20 Visor och dikter huller om buller – Jimmy Ginsby (som varit ordförande i Dan Anderssonsällskapet) ger oss en viskväll som mest innehåller eget material, men annat kan förekomma.
Biljettpris: 150 kr Biljetter bokas och köps i museet 0175 30890 .